Důvody změny sídla Archive

Důvody proč měnit sídlo.

Proč měnit sídlo? V dnešní uspěchané době je několik důvodů, proč mít sídlo své firmy v prostorách k tomu určených. 1) Může to být nutnost zachování svého soukromí nebo chcete-li určité anonymity. S tím se setkáváme zejména u mimopražských firem, které nechtějí být „viděni“ na svých místně příslušných finančních úřadech. Stále … Read more